«نیکول پاشینیان» رهبر مخالفان ارمنستان بعد از یک ماه اعتراض به نخست وزیری رسید

18 اردیبهشت 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

مجلس ارمنستان امروز نیکول پاشینیان رهبر مخالفان را به نخست وزیری آن کشور انتخاب کرد. انتخاب آقای پاشینیان به این سمت پس از پنج روز اعتصاب و نافرمانی در ارمنستان انجام شد.