جزییات تلاش برای ربودن خلبان ایرانی در ترکیه

19 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سرگرد خلبان احمد رضا خسروی، فرمانده عملیات پرواز نیروی انتظامی ایران در گفتگو با شپول عباسی گفت که در ماه مارس سال ۲۰۱۵ به دلیل مشکلاتی که در سالهای آخر خدمتش با نیروی انتظامی پیدا کرده بود، از ایران گریخت و خود را به پلیس ترکیه و کمیساریای عالی پناهندگان معرفی کرد.