تبعات مرگ مشکوک دادستان آرژانتینی

07 اسفند 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مرگ دادستان آرژانتینی که ایران را به دست داشتن در انفجار آمیا متهم کرده بود، هنوز تبعاتی دارد. قانونگذاران آرژانتینی رای داده اند که سازمان اطلاعاتی این کشور منحل شود و نهادی جدید شکل بگیرد که به‌جای رئیس جمهوری، به مجلس پاسخگو باشد. گزارش از آرش سیگارچی.