مسابقات جهانی رقص تانگو آرژانتین به مراحل نهایی نزدیک می‌شود

26 مرداد 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

در آرژانتین، بوئنوس آیرس پایتخت آن کشور، دیشب بعضی از بهترین رقصندگان تانگو، در آستانه برگزاری جام جهانی تانگو، مشتاقانه صحنه هائی از این رقص را برای تماشاگران مشتاق اجرا کردند. برندگان نهائی، سه شنبه آینده تاج این جام را به سرخواهند گذاشت.