رئيس‌جمهوری آرژانتين دوباره به‌زدوبند با جمهوری اسلامی متهم شد

26 بهمن 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

رئيس‌جمهوری و دولت آرژانتين در واکنش به موضع دادستان جديد پروندۀ بمب‌گذاری سال ۱۹۹۴ در آميا، مرکز يهوديان بوئنوس‌آيرس، از اتهاماتی که به دولت آرژانتين نسبت داده می شود به‌عنوان يک کودتای قضايی نام می‌برند. دادستان جديد پروندۀ آميا نيز همچون دادستان پيشين کريستينا فرناندز، رئيس‌جمهوری آرژانتين را به زدوبند با جمهوری اسلامی ايران برای مسکوت نگاه داشتن اين پرونده متهم می‌کند. گزارش از پروانه هدايت.