مراسم یادبود قربانیان بمبگذاری سفارت اسراییل در آرژانتین

28 اسفند 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اتهامات علیه مقامهای جمهوری اسلامی ایران در بمبگذاری بیست و سه سال پیش در مرکز همیاری اسرائیل و آرژآنتین در بوئنوس آیرس، دیشب در مراسم یادبود قربانیان بمبگذاری دیگری مطرح شد که دو سال پیش از آن در سفارت اسرائیل رخ داده بود،