ظریف دخالت ایران در بمبگذاری سال ۱۹۹۴ در مرکز يهوديان آرژانتين را رد کرد

04 بهمن 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در آخرين گزارش های مربوط به مرگ مشکوک آلبرتو نيسمان، دادستان پرونده بمبگذاری مرگبار سال ۱۹۹۴ در مرکز همياری يهوديان در آرژانتين گفته می شود، وی توسط عوامل وابسته به سازمان اطلاعات و امنيت آرژانتين به قتل رسيده است.