ماجرای حکم دستگیری رئیس جمهوری قبلی آرژانتین و ربط آن به ایران چیست

17 آذر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

در آرژانتین یک قاضیِ فدرال، حکمِ دستگیری «کریستینا فرناندز»، رئیس جمهور پیشین و سناتور کنونی را به اتهامِ تبانی در پنهان کردن دست ایران در بمب گذاری سال ۱۹۹۴ در یک کانون یهودیان که منجر به کشته شدن ۸۵ تن شد،صادر کرده است. خانم فرناندز این اتهام را رد کرده است. گزارش رزیتا ایراندوست