آرژانتین میزبان نمایشگاه مدارک غیرمحرمانه سیا درباره دیکتاتوری های آمریکای جنوبی

26 تیر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نمایشگاه هنری از مدارک غیر محرمانه سازمان اطلاعاتی آمریکا، سیا در بوئنوس آیرس آرژانتین. تمرکز این نمایشگاه بر دیکتاتوری های آمریکای جنوبی و بویژه هزاران شهروند شیلی است که در دوران دیکتاتوری آگوستو پینوشه رهبر شیلی کشته یا ناپدید شدند.