قاضی آرژانتینی فرناندز را تبرئه و کنگره ملی سازمان اطلاعاتی را منحل کرد

08 اسفند 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مرگ دادستان آرژانتینی که ایران را به دست داشتن در انفجار آمیا متهم کرده بود، هنوز تبعاتی دارد. یک قاضی، اتهام علیه رئیس جمهوری این کشور برای سرپوش گذاشتن بر نقش ایران در انفجار مرکز یهودیان بوئینس آیرس را رد کرد. گزارش آرش سیگارچی