جشنواره رقص تانگو در آرژانتین

25 مرداد 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

جشنواره سالانه و مسابقات جهانی تانگو، مثل همیشه با شرکت رقصندگان تانگو از سراسر جهان در شهر بوینس آیرس آرژانیتن آغاز شده است. در این مسابقات که رقصندگان در رده های مختلف تانگو با هم رقابت می کنند روز گذشته رقصندگان رده رقص تانگوی داخل سالن برای راه یابی به دوره بعد با هم رقابت کردند.