اردوهای تابستانی مناسب در آمریکا

18 خرداد 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اکثر خانواده ها در آمریکا بر روی مسئله پیدا کردن یک اردوی تابستانی مناسب برای بچه هايشان حساس هستند. مناسب از نظر مادی و هم از نظر معنوی. گزارش رزیتا ایراندوست.