گرمایش زمین بحران هایی را در قطب شمال و حواشی آن موجب شده است

25 مرداد 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دمای سرزمین های پیرامون قطب شمال، یا شمالگان، با سرعتی دو برابر سایر مناطق زمین افزایش می یابد و گرم شدن سریع این نواحی، موجب فشار و آزار حیوانات کوچک و بزرگ ناحیه توندرا، شده است.