تلاش دانشمندان برای درک دلایل زودتر آب شدن یخ های قطب شمال

23 شهریور 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

یخ های قطب شمال خیلی زودتر از انتظار آب می شوند و آب های اقیانوس در سراسر جهان بالا می آید. کشف و درک دلیل پشت پرده این رویداد بسیاری از دانشمندان را به سردترین و دورترین نقاط جهان در گرینلند می کشاند. اما فقط یک راه برای رسیدن به آنجا وجود دارد هواپیماهای حمل و نقل نظامی که با اسکی فرود می آید.