تلاش باستان شناسان اسرائیلی برای حفظ آثار باستانی در یک بندر

17 شهریور 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تیمی از باستان شناسانان دریایی اسرائیل، برای حفظ آثار باستانی بجامانده در یک بندر کلیدی با قدمت نزدیک به پنج هزار سال که مکانی تجاری برای تمدن های باستانی مدیترانه بوده است در یک بستر ساحلی اسرائیل به جستجو مشغولند که یک خط لوله گاز نیز در آن منطقه قرار دارد.