کشف شهر محل سکونت حواریون عیسی مسیح توسط باستان شناسان اسرائیلی

20 مرداد 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

باستان شناسان اسرائیلی بر این باورند که یک شهر زمان روم باستان را کشف کرده اند که بر اساس تاریخ مسیحیت محل سکونت سه تن از حواریون عیسی مسیح بوده است.