استقبال ملکه از پرزیدنت ترامپ در بزرگترین قلعه

22 تیر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

گزارش آرش سیگارچی از بریتانیا| استقبال ملکه از پرزیدنت ترامپ در بزرگترین قلعه؛ وینزر کاخ تاریخ که دو ماه پیش میزبان عروسی شاهزاده هری بود