انتقاد ناظران بر انتخابات ایران از افزایش تعداد ثبت نام نامزدهای مجلس

04 دی 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

برخی اعضای شورای نگهبان بطور علنی از افزایش تعداد نامزدهای انتخابات آینده ایران، ابراز نارضایتی می کنند. آیت الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان قانون اساسی ایران، از جمله مقام های معترض است. گزارش آرش سیگارچی