همایش آی بریج: روز دوم

19 آذر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دومین روز همایش آی بریج یا پل در بارسلون اسپانیا در حال برگزاری است. همایشی که هدف آن نزدیک کردن شرکت های نوپا، سرمایه گذاران، و تازه های تکنولوژی بین کارآفرین های ایران، آمریکا، و سایر نقاط جهان است. گزارش آرش سیگارچی