یاد قربانیان حملات پاریس در مقابل سفارت فرانسه در خیابان نوفل لوشاتو تهران

23 آبان 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

حملات تروریستی در پاریس بازتاب های زیادی در فضای مجازی داشت. از یکسو خیلی ها، خبر را از طریق شبکه های مجازی مثل توئیتر دنبال می کردند. همزمان برخی هم از این ابزار، برای همراهی با قربانیان و اعلام حمایت استفاده کردند.گزارش آرش سیگارچی