گزارش خبرنگار اعزامی صدای آمریکا: با پیشرفت سریع مذاکرات، پرزیدنت ترامپ سنگاپور را ترک کرد

22 خرداد 1397