نگاهی به نامزدهای روز اول؛ پیش‌بینی موسسه آمریکایی درباره آینده ظریف بعد انتخابات ایران

22 فروردین 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نام نویسی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران از امروز آغاز شد و تا روز شنبه ادامه خواهد یافت. داوطلبان نامزدی در انتخابات با حضور در ستاد انتخابات در وزارت کشور، نامزدی خود را اعلام می کنند. در روز اول ثبت نام برخی چهره های نامدار به همراه دهها نفر از افراد عادی نام نویسی کردند.