نگاهی به اظهارنظر حسن روحانی درباره گورخواب ها؛ چرا روحانی آن را به ۹ دی وصل کرد

08 دی 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در واکنش به گزارشی پناه آوردن برخی افراد از سرما به گورهای یکی از قبرستان های تهران گفت گورخوابی برای مردم و دولت قابل تحمل نیست. واکنش آقای روحانی به نامه سرگشاده اصغر فرهادی است.گزارش آرش سیگارچی