نگاهی به اظهارنظر حسن روحانی درباره گورخواب ها؛ چرا روحانی آن را به ۹ دی وصل کرد

08 دی 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در واکنش به گزارشی پناه آوردن برخی افراد از سرما به گورهای یکی از قبرستان های تهران گفت گورخوابی برای مردم و دولت قابل تحمل نیست. واکنش آقای روحانی به نامه سرگشاده اصغر فرهادی است.گزارش آرش سیگارچی