تناقض در گزارش مقام‌های ایران درباره بازداشتی‌ها؛ هنوز ۳۰۰ نفر در بازداشت هستند

10 بهمن 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مقامات جمهوری اسلامی ایران، تایید کرده اند که هنوز ۳۰۰ نفر در ایران، از اعتراضات یک ماه گذشته، در بازداشت هستند. گزارش آرش سیگارچی