ویژگی راهپیمایی ۱۳ آبان ۹۴: اولین راهپیمایی بعد از توافق

13 آبان 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

به مناسبت روز سیزدهم آبان، سالگرد اشغال سفارت آمریکا در تهران، صدها تن از شهروندان و مسئولان دولتی ایران، مقابل ساختمان سابق این سفارت تجمع کردند و همزمان در شهرهای ایران نیز تجمع مشابهی در مراکز این شهرها برگزار شد.گزارش آرش سیگارچی