خط و نشان های چهره های نزدیک به رهبر برای صلاحیت نامزدهای خبرگان

10 دی 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در ایران همزمان با بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس وخبرگان رهبری، اظهارنظرها درباره رد صلاحیت برخی نامزدهای میانه رو افزایش یافته است. گزارش آرش سیگارچی