دلبل دعوای دولت و منتقدان برای مسایل اقتصادی چیست

09 دی 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در آستانه اجرای توافق هسته ای و برداشتن تحریمها در ایران برخی مقام های دولتی، نسبت به حل مشکلات اقتصادی در آینده ای نزدیک ابراز خوشبینی می کنند. این مقام ها از وضعیت بیکاری می گویند و انتظار دارند که در صورت رفع تحریمها، اشتغالزایی افزایش بیابد. گزارش آرش سیگارچی