پایان اعتصاب غذای آرش صادقی؛ برای او و همسرش چه اتفاقی می افتد

14 دی 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

وکیل مدافع آرش صادقی زندانی سیاسی که هفتاد روز در اعتصاب غذا بود، از مرخصی همسر او و پایان اعتصاب غذای آرش صادقی خبر داده است. به گزارش ایسنا، امیر رئیسیان اعلام کرد خانم گلرخ ابراهیمی ایرایی برای چند روز به مرخصی آمده و قرار است از امشب آرش صادقی برای امور درمانی به بیمارستان منتقل شود.