تاخیر در نتایج اقتصادی برجام؛ همزمان با فشار خامنه ای بر روحانی درباره توافق هسته ای

20 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

امروز ۲۰ فروردین، روزی است که در ایران، روز ملی فناوری هسته ای نامیده شده است. این مناسبت که در سالهای اخیر به تقویم ایرانی اضافه شده معمولا با جشنی همراه است که در آن عالی ترین مقام دولت شرکت می کنند. گزارش آرش سیگارچی