تازه‌ترین خبرها از گروگانگیری در مالی

29 آبان 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

روز جمعه حدود ده نفر مرد مسلح وارد هتلی در پایتخت کشور مالی در غرب آفریقا شدند. آنها در حالی که فریاد"الله اکبر" می زدند، تیر اندازی کردند که چند نفر کشته شدند. این مهاجمان، ۱۷۰ نفر را گروگان گرفتند.گزارش آرش سیگارچی