برنامه هیئت‌های آمریکا و کره شمالی در مذاکرات ویتنام و انتظارات از دیدار رهبران دو کشور

07 اسفند 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آرش سیگارچی، خبرنگار اعزامی بخش فارسی صدای آمریکا به هانوی از آخرین رویدادها در ویتنام و برنامه گروه های مذاکره کننده آمریکا و کره شمالی گزارش می دهد: