مرور دیدارهای هیئت آمریکا در هانوی با مقامات ویتنام و کره شمالی

08 اسفند 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آرش سیگارچی، خبرنگار اعزامی بخش فارسی صدای آمریکا به ویتنام، از دیدارهای مقام‌های آمریکا در هانوی با مقام های ویتنام و کره شمالی گزارش می دهد: