روند برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا

22 بهمن 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آرش غفوری، کارشناس تبلیغات انتخاباتی با حضور در برنامه افق توضیح می‌دهد که شیوه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در کشور آمریکا به چه شکل است.