آرام حسامی: طومار علیه سناتورهای جمهوریخواه ضمانت اجرای و قانونی ندارد

21 اسفند 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

به دنبال ارسال نامه ۴۷ سناتور جمهوریخواهان به ایران، برخی امضای طوماری را آغاز کرده‌اند که از دولت باراک اوباما می‌خواهد با این سناتورها برخورد شود. آرام حسامی استاد علوم سیاسی دانشگاه مریلند به صدای آمریکا گفت، این طومار نه ضمانت اجرایی و قانونی دارد و نه حتی درخواست قانونی است.