تنش در اتحادیه عرب بر سر "تروریست" نامیدن حزب الله لبنان

22 اسفند 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اعلام نام "حزب الله لبنان" به عنوان یک "گروه تروریستی"، موجب تنش و اختلاف نظرهای شدیدی در جلسه روز جمعه اتحادیه عرب شد. مقام های عراق و عربستان سعودی بر سر این تصمیم اختلاف نظر داشتند.