اقتصاد شراکتی در آمريکا

08 خرداد 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

برخی از آمریکائی ها در استفاده از محل کار، خودرو و حتی محل زندگی با یکدیگر شریک می شوند. برای مثال، در برخی از شهرهای آمریکا صاحب اتومبیل می تواند افرادی را که در مسیرش قرار دارند، سوار کرده و از آنها کرایه بگیرد. اما اینکار که به «اقتصاد شراکتی» معروف شده، از لحاظ رعایت مقررات و قوانین نیز مشکلاتی ایجاد کرده است.