اقتصاد رانتی

14 تیر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نقش رانت و آقازاده ها در اقتصاد ایران چیست؟ آیا امکان رقابت منصفانه و برابر اقتصادی برای شما فراهم است؟