اقتصاد ایران تا اطلاع ثانوی فریز می شود

11 خرداد 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بر اساس سیاست جدید بانک مرکزی ایران ؛ تا اطلاع ثانوی افزایش هر نوع نرخ اقتصادی ممنوع می شود . هم زمان دولت می گوید ، بودجه امسال رئیس جمهور آینده را دچار مشکل می کند گزارش از وفا آذربهاری