اقتصاد ایران در سال ۹۱: کابوس گرانی

22 اسفند 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اقتصاد ایران در سال 1391 با نوسانات زیادی روبرو شد. نمایان تر شدن آثار تحریم های بین المللی با سقوط بی سابقه ارزش ریال در کنار تاثیر هدفمند کردن یارانه ها تنها بخشی از کارنامه اقتصاد 91 را به خود اختصاص داد. وفا آذربهاری نگاهی دارد به اقتصاد ایران در سالی که گذشت.