اقتصاد ایران در آینه بودجه ۹۲ و تحریم های تازه

18 آذر 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در حالی که دولت بودجه سال آینده را هنوز به مجلس ارائه نداده است و گزارش ها حکایت از تشدید تحریم های تازه علیه ایران دارد ؛ یکی از کارشناسان بودجه می گوید ؛ منطقی است که بودجه 92 روی صادرات 1 میلیون بشکه نفت بسته شود ، و انقباضی تر از این بودجه دیگر ممکن نیست گزارش از وفا آذربهاری