اقدامات احتیاطی در برگزاری مراسم مذهبی در کلیسا‌ها جهت جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا

03 فروردین 1399