اپوزيسيون سوريه خواستار آزادی پنجاه هزار زندانی شد

06 بهمن 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نمایندگان مخالفان در گفتگوهای ژنو ۲ فهرستی از حدود 50 هزار زندانی مخالف بشاراسد را ارائه داده اند که خوستار آزادی فوری آن ها هستند اما می گویند، آزادی 2500 زندانی زن و کودک در اولویت قرار دارد. در همین حال، روسیه طراح اصلی مذاکرات ژنو ۲ به همراه آمریکا گفت، توافق برای حل بحران بشر دوستانه ناشی از جنگ داخلی در سوریه به فضای گفتگوهای ژنو کمک خواهد کرد. گزارش از مهدی آرمی.