اپوزيسيون اوکراین خواهان کناره گیری رییس جمهوری شد

06 بهمن 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تظاهرکنندگان خشمگین در اوکراین در ادامه اعتراض به دولت به خیابانها آمدند. همچنین حدود ۱۰۰ نفر از معترضان سعی کردند ساختمان اصلی وزارت انرژی را در مرکز اوکراین تصرف کنند. ویکتور یانکوویچ، رییس جمهوری اوکراین ، از تصمیم خود برای ایجاد تغییراتی در دولت خبر داد. این در حالی است که مخالفان از دو ماه پیش، خواهان کناره گیری وی از قدرت هستند.