آمار وزارت کار آمریکا

13 اردیبهشت 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

شمار بیکاران در ایالات متحده به پایین ترین سطح در 5 سال گذشته رسیده است. آمار وزارت کار آمریکا نشان می دهد اقتصاد این کشور در ماه گذشته بیش از 280 هزار شغل جدید بوجود آورده است، که معرف بالاترین میزان جذب نیروی کار طی دو سال گذشته، و بالاتر از رقمی است که کارشناسان پیش بینی کرده بودند .