اپل می گوید دولت فدرال آمریکا قصد بدنام کردن این شرکت را دارد

22 اسفند 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

شرکت اپل می گوید دولت فدرال آمریکا قصد دارد این شرکت را بدنام کند. شرکت عظیمِ اپل همچنان در مقابل حکم دادگاه برای شکستن قفل آیفونِ مهاجمانِ حمله تروریستیِ کالیفرنیا مقاومت می کند. شرکت اپل می گوید شکستن قفل آیفون حریم خصوصی و در نتیجه امنیت میلیون ها مشتری شرکت اپل را به خطر خواهد انداخت