شرکت اپل ۱۳فروردین ۴۰ ساله می شود

11 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

روز سیزده فروردین ماه، شرکت اپل که سازنده تلفن های آیفون ست، چهل ساله می شود. چهار دهه پیش، استیو جابز و استیو ووزنیاک این شرکت را در گاراژی در دره سیلیکون در کالیفرنیا بنیانگذاری کردند.