ابتکار یک شرکت آلمانی برای کمک به مهاجران سوری

14 آبان 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

یک شرکت آلمانی اپلیکیشنی برای مهاجران سوری طراحی کرده که به آنها در آغاز دوران مهاجرت به آلمان کمک می کند تا خود را با شرایط آن کشور تطبیق دهند. تاکنون ۷۰۰ هزار مهاجر، عمدتا از سوریه، خود را به کشورهای اروپایی رسانده اند.