آمریکایی ها سال ۲۰۱۵ را از نظر حملات تروریستی بدتر از سال قبل می دانند

05 دی 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

حملات تروریستی و کشتار های جمعی در سال ۲۰۱۵، اثر زیادی بر روحیه آمریکائی ها گذاشته است. اکثر آنهایی که در نظر سنجی آسوشیدپرس و "تایمز اسکوئر آلاینس" شرکت کرده اند، معتقدند که سال جاری مسیحی از این لحاظ به مراتب بدتر از سال ۲۰۱۴ بوده است.