کیسه ای که خاک ماه در آن حمل شده بود به حراج گذاشته شد

26 تیر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

حراج خانه ساتبی در نیویورک کیسه ای را که اولین نمونه خاک ماه در آن به زمین حمل شد به مزایده می گذارد. بخشی از دست نوشته های برنامه فضایی ناسا به ماه نیز از اقلامی است که به حراج خواهد رفت.