انيميشنی از شعر حافظ و دنيای واتسلاو هاول از سياست تا ادبيات

26 شهریور 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

معرفی انيميشنی كه از روی يكی از اشعار حافظ ساخته شده، نگاهی به آثار ادبی واتسلاو هاول رئيس جمهور پيشين چک و صد سالگی نويسنده بدخلق كودكان رولد دال.